Munkatársak

Hecker Christiane

Klubvezető

Németországban nevelői és zeneterapeuta végzettséget szereztem. Valamikor óvónőként dolgoztam,1998 óta szociális területeken dolgozom. Hat éven keresztül csoportterapeuta voltam. Jelenleg zeneterapeutaként dolgozom.

A HÁZ klubalkalmait 2005 januárjában keresztény felekezetközi munkatársakkal indítottam el. Évek óta a többiekkel együtt önkéntesként végzem ezt a munkát. Szeretem a HÁZ légkörét, a munkatársi csapatot, a hozzánk járókat. Számomra mindez kihivás, folyamatos küzdelem az akadályokkal. Mindezekben úgy érzem növekszem, hitem is érettebbé, elmélyültebbé válik.

Hálás vagyok mindazoknak, akikkel együtt haladhatok ezen az úton. Nélkülük ez a munka nem lenne az, ami most: befogadó és nyitott, eleven és változó.

Dankó Edina /Dina/

A Baptista Teológiai  Akadémián végeztem, mint teológus 2007-ben.
 Ezután még elvégeztem egy szociális asszisztensképzést.
 A Házban 2005 nyara óta szolgálok. Az eltelt idő alatt nyilvánvalóvá vált számomra, hogy ilyen fiatalok között szeretnék dolgozni, élni, létezni.
 Nekem ez, pontosabban ők az életterem. Aki engem elfogad, velük együtt fogad el...-ez most már így marad. Nincs én, csak én és ők. A részemmé vált a Befogadó Ház.

Németh Edit

A Wesley János Lelkészképző Főiskola szociális munka szakán tanulok. 2011 májusában kezdtem el a Házba járni. Az eltelt évek alatt úgy érzem sokat formálódtam jellemben és hitben is erősödtem. Ahogy egyre közelebb engedem magamhoz a Házba járó srácokat/lányokat egyre inkább átérzem, az őket körülvevő nehézségeket, fájdalmakat és azt is megtapasztalom, hogyan munkálkodik Isten rajtunk, imáinkon keresztül a hozzánk járók életében.

Szeretek itt lenni, szeretem a hozzánk járó fiatalokat és nagyon hálás vagyok Istennek azért, hogy itt lehetek és neki szolgálhatok! (: